تجمع دانشجویان علم و صنعت ایران در اعتراض به هتاکی های...

دانشگاهیان علم و صنعت ایران امروز در واکنش به سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا، تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. ه گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه...