ارسال اسامی 150 متخلف صادراتی به قوه قضائیه که در ایران رویداد

0
50

رئیس شورای پول و اعتبار درباره روند بازگشت ارز صادراتی از جمله ارز حاصل از فروش نفت و صادرات غیرنفتی گفت:صادرکنندگانی که امروز در جنگ اقتصادی ارز صادرات خود را به کشور بازمی‌گردانند، به کشور خدمت می کنندو از آنها قدردانی می کنیم. وی افزود: البته برخی از صادرکنندگان نیز ارز خود را به کشور باز نگردانده اند و ما نیز بر اساس مصوبه سران قوا اسامی شخصیت های حقوقی و حقیقی را به قوه قضاییه داده ایم.

به گزارش ایران رویداد همتی گفت: ۱۵۰ شرکت حقیقی و حقوقی حدود ۴ میلیارد دلار صادرات داشته اند که حتی یک دلار آن را به کشور بازنگردانده اند و پرونده آنها به طور جدی در حال پیگیری است. وی از پتروشیمی ها برای بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور قدردانی کرد و اظهار داشت: بیشتری ارزی که به کشور بازنگشته، برای صادرکنندگان غیرنفتی است.

پاسخ دادن

دیدگاه خود را وارد کنید
لطفا نام خود را وارد کنید

یک × 3 =